Agnieszka Naruszewicz – psycholog i psychoterapeuta

Konsultacje

Mój gabinet mieści się w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Kilińskiego 3D/13 (w dziale Kontakt dokładniejsze informacje oraz mapka). Każdy rodzaj oferowanej przeze mnie pracy terapeutycznej poprzedzony jest konsultacją psychologiczną obejmującą 1-3 spotkań, które służą rozpoznaniu problemów oraz wybraniu najlepszej formy pomocy.

Najpierw jest czas na nawiązanie kontaktu poprzez maila albo telefonicznie 604-597-007 i na ustalenie daty pierwszego spotkania w gabinecie. Każda konsultacja trwa 50 minut i służy określeniu problemów, dopasowaniu odpowiedniej formy pomocy psychologicznej oraz wyrażeniu wzajemnych oczekiwań. Wszystkie podawane informacje są dla psychoterapeuty poufne i kieruje się on szeroko rozumianym dobrem pacjenta.

Oferuję następujące formy pomocy dla osób indywidualnych, par i rodzin:

  • pomoc psychologiczna – możliwość dla osób, których życie zmieniło się w drastyczny sposób (np. śmierć bliskiej osoby, strata posady, rozwód, zdrada, wypadek), zwykle od kilkunastu spotkań do jednego roku z częstotliwością spotkań 1 raz w tygodniu;
  • psychoterapia długoterminowa – regularne spotkania, podczas których pacjent rozmawia z terapeutą na temat trapiących go trudnościach; taka forma pracy polecana jest przede wszystkim osobom borykającym się z dłogotrwałymi lub nie dającymi się łatwo rozwiązać dolegliwościami (np. stany depresyjne, trudności w życiu codziennym, stany lękowe, zaburzenia odżywiania, kłopoty ze snem, uporczywe myśli); czas trwania oraz częstotliwość spotkań zależą przede wszystkim od stanu pacjenta nie określa się czasu trwania terapii, zazwyczaj trwa to kilka lat , a spotkania odbywają się z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu;
  • terapia małżeńska, rodzinna, partnerska – terapia, w której uczestniczą obie strony związku, wszyscy członkowie rodziny (o ile to możliwe). Celem jest odbudowanie możliwie satyfakcjonującej relacji między członkami rodziny czy partnerami opartej na wzajemnym porozumiewaniu się. Spotkania odbywają się zazwyczaj z częstotliwością 1 raz w tygodniu.